ORTAKÖY İÇİN

TÜRKÜLER

ORTAKÖY HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ

 

TÜRKÜLERİMİZ 

Candarmalar beni yoldan indirir
Göz yaşlarım değirmeni döndürür Yasemen döndürür
Göz yaşlarım değirmeni döndürür Yasemen döndürür 

Zalim anan seni bana vermese
bilirim ki bu dert beni öldürür Yasemen öldürür
Bilirim ki bu dert beni öldürür Yasemen öldürür 

Cendermeler bölük bölük geliyor
Bu ayrılık yüreğimi deliyor Yasemen deliyor
Bu hasretlik yüreğimi deliyor Yasemen deliyor

 Hakim Bey de ifademi alıyor
Garagolda doğru söyle Yasemen Yasemen  Yasemen
İfadede beni iste Yasemen Yasemen Yasemen 

Yazı yazdım ortapınar daşına
Neler geldi bu yaş da başıma Yasemen Yasemen Yasemen
Neler geldi bu yaşda başıma Yasemen Yasemen Yasemen 

İfadede gine çıktın garşıma Yasemen
Garagolda beni iste Yasemen Yasemen
İfadede beni iste Yasemen Yasemen 

 

2. Helkin ufak kollarına daksana
iki sallan bir geriye baksana
ne bekliyon yarim gurbet ellerde
bırakıp da bizim ile gelsene oy oy 

gide gide yokuş bana yurt olurmor
oyun da guzusuna kurt olur
bir yiğitde gurbet ile giderse
ölenecek yüreğine dert olur oy oy 

sabah yıldızı da doğmuş yüceye
gelin yatağını sermiş gocaya
yazık gurban olam canına yazık
goynundaki yatan kötü gocaya
yazık gurban olam canıma yazık
goynundaki yatan kötü gocaya yazık

 3. gurbet beni mecbur ettin
gurbet beni mecbur ettin
umudumu aldı gitti
yokluk imkanımı kesti
gurbeti benmi yarattım. 

4. aşşadan gele gele gele geldiler.
Havlımıza dola dola doldular heyyy…
Anamın elinden benin aldılar heyyy…
Yörü yörü yörüde, yörüde yörü

 Cevizin yaprağı narindir narin
İçerim yanıyoda dışarım serin
İçerim yanıyoda dışarım serin
Beni böyle eden nur yüzlü gelin
Yörü yörü yörüde, yörüde yörü

Yüreğimde yağ gomayıp eride
Evimizin önü yazı bağları
Ayrıldım yarimdende guşluk çağları
Ayrıldım yarimdende guşluk çağları
Ya ver mıradımı da ya al canımı
Yörü yörü yörüde, yörüde yörü heyyyy
Yüreğimde yağ gomayıp eride 

Oy oy oy oy oy  oy  oy oy oy oy
Çıhdım bahtım bahri bağın başına eyyy
Gönü hoş olanlar gider işine
Yar yörü heyyyy

Ben de düştüm güya yar talaşına
Oy yo oy yo oy

 Yörü yörü yörü yar yörü sen yörü heyyy
Sarı yazma ne yakışır gözele
Oy oy oy oy oy oy oy oy oy

Sarardımda soldum döndüm gazele
Yar yörü
Ben ölüyom sen yarini tezele
Sen yörü heyyy
Bağını belledim yemedim üzüm
Oy oy oy oy oy

Gaynat bekmezini gelirim güzün
Yar yörü
Boyalık ağaları vermedi izin
Oy oy oy oy oy oy

Yörü yörü yörü , yar yörü sen yörü
Irmak gıyısında yunak yuyanlar

Yuyup yuyup gül dalına goyanlar
Biri yari biride gendi diyenler

Yörü yörü yörüde hovardanın biri
Şindi buradaydıda çift fistonlum yörü;

Irmağın gapısında bu sevda
Dizinden oy gurtulur ölürüm oy
O yarin gapısından asılırda ölürüm oy,
o yarin gapısından oy.

  

5.al öküzü çüte goştum
evden  aldım sap saçtım
yeni halal mala düştüm

bin gidelim emmim oğlu
n’olur geçsek gavur dölü
yeni halal mala düştüm

bin gidelim emmim oğlu
n’olur geçsek gavur dölü
evimizin önün arpa
gır at gelir gırpa gırpa
memet Ali buradan geçti
elerini çırpa çırpa

bin gidelim de emmim oğlu
n’olur geçsek gavur dölü
evimizin önü gavah
gavahdan dökülsün ufak
elin gına düzün duvak
bin gidelim emmim oğlu
n’olur geçsek gavur dölü
geçsek n’olur gavur dölü 

tandırını tandır gelin
ışıkları yandır gelin
çütten gelen o yiğidi
gül memenden gandır gelin
çütten gelen de o yiğidi
gül memenden emzir gelin  

tandırımı tandırmışam
ışıkları yandırmışam
çütten gelende o yiğidi
gül mememden gandırmışam
bin gidelim de emmim oğlu
n’olur  geçsek de gavur dölü

 

6.işte gardaş ben böyleyim
işte gardaş ben böyleyim
bu feleğe ne söyleyim
vermedi murad alayım
gel diyorlar gelemiyom 

bana başın boş diyorlar
bana başın boş diyorlar
senin işin yaş diyorlar
gırıkhan’dan göç diyorlar
nasıl edem bilemiyom

yeni halal mala düştüm
bin gidelim emmim oğlu
n’olur geçsek gavır dölü 

aldım elime galemi
aldım elime galemi
söyle başına geleni
benim gibi gülmeyeni
gül diyorlar gülemiyom 

beni gurbete saldın
çohdan beli burada galdın
ben Gırkhan’dan evlendim
gel diyorlar gelemiyom
ben Gırkhan’dan evlendim
gelselerde  gelemiyom  

7.sazım çalınır güzel çalınır
Çamlıbeller bölük bölük bölünür güzel bölünür
yarım gurbet elde bağrım delinir,bağrım delinir
ben köyüme doğru ağlar giderim

söyler bir gelin
Malatya’ya doğru ağlar giderim
söyler bir gelin 

daşı yastık ettim toprağı yorgan ,toprağı yorgan
vallaha usandım ben bu datlı candan,bu datlı candan
ölünceye kadar vazgeçmem bu senden,vazgeçmem senden
ben köyüme doğru ağlar giderimsöyler bir gelin 

8.ben giderken ekinlerin göydü
görünüyor babam gılın söğüdü
gararmış mı ermanının yiğidi
gavır gızı dönmez misin dinime
var get oğlan var get dönmem dinine  

yörü gözel yörü yolun olayım
çimenli bahçende gülün olayım
sen gelin olursan yarın olayım
gavır gızı dönmez misin dinime
gavır gızı dönmez misin dinime 

ben gidecek olsam yol bulunmaz mı
çimenli bahçende gül bulunmaz mı
ben gelin olsam yar bulunmaz mı
var get oğlan var get dönmem dinine
gavır gızı dönmez misin dinime

 

9.döndüm oturmuş da daşın üstüne
zülüfü daramış gaşın üstüne
selamın geliyo başım üstüne
baba nasıl aldın döndü gelini 

döndü’m oturmuş da yolun bendine
yolu bend eyliyo gendi gendine
gazanın gazanın verin döndü’me
baba nasıl aldın döndü gelini 

döndü’m oturmuş da inek sağıyo
döndü’mün saçları yere değiyo
döndü’m oturmuş da yolun bendine
yolu bend eyliyo gendi gendine
gazanın gazanın verin döndü’me
acıyan ellerin ben olam döndü

 10.yüce dağ başında gar yiyeyim mi
yar senin aşkından eriyeyim mi
ya dost ya dost dost
yar senin aşkından eriyeyim mi dost 

yürü yiğit yürü yolundan galma
yüzüne güleni dost olur sanma
gelinden gorkup da geride durma
alnına yazılan başına gelir dost 

yürü yiğit yürü yolun olayım
köyüne gelirsem yarin olayım
yürü yiğit yürü yolun olayım
köyüne gelirsem yarin olayım
salınıp da gelen gülün olayım
yollar çamur gurusunda gidelim dost 

yaşan bilir garlı dağın ardına
çeken bilir ayrılığın derdini
çeken bilir ayrılığın derdini ya dost ya dost dost 

bülbül gaçan aldın gülün rengini
bülbül gaçan aldın gülün rengini
gül alıp satmanın zamanı değil dost 

bülbül güle ötüyo binek daşında
hem ayrılık hem gurbetlik başında
yeni gelişiyon on üç yaşında
yoluna giderken gurban olayım dost.

 

11-goyver beyim goyver yoktur haberim
    onu sana söyler öyle gaderim
     bu gader mi çirkin bilmem gaderim
     gelin mi etmiyecek telli baş ile 

   gökde şahin yavrısına seslenir
   çiftliklerde arab atı beslenir
çok ağlama zülüflerin ıslanır
dola yar boynuma goydun yaş ile 

vurma beyim vurma yoktur haberim
onu sana söyler öyle gaderim
  bu gader mi çirkin bilmem gaderi
    gelin mi etmiyecek telli baş ile

 oğlan bu sözlerin bana yetişir
bozdağından bülbüllerim ötüşür
gelin gara bağrım yanar dutuşur
ağlar gider bi gözleri sürmeli 

oğlan bu sözüne bende darıldım
boz bulanık akıyodum duruldum
yar peşine goşa goşa boşa yoruldum
vazgeç bu sevdadan düşme peşime 

12. sürmeli yarim
dünya gözeli yarim
anan baban ölsünde
bağlar gazeli
yine gezelim yarim
gel deli deli 

yaz beni beni
sar beni beni sen de misin
bu dertlere sokan beni sen de misin 

13.diye diye vardım yanına
orada bir zaman düşündüm galdım
bende nuru’m yatmış uyuyo sandım
nurum oy yavrım eyy 

yine destan geldi dilime heyyy
çare bulunmaz mı ganlı ölüme eyy
n’olmuşda benim birtek nazlı nuruma eyyy
yatmışda n’urum gakmamasına heyyy
yummuş gözlerini açmamasına eyy

sana canda gider yolun düzüne eyy
doya doya bakmadıydım yüzüne
ne deyimde dursun elin gızına eyyy
n’urum eyy yavrım eyy 

el gızı oturmuş gendi gendine
goysular ceneze galsın beyim eyy
anasıda dutmuş teneşirden goyvermemesine eyy
yatmışda n’urum da gakmamasına eyy 

kelleli olur yük deresi ekini
desdediler memedimin kakülü
memet ölmüşde eller biat vekili
ağlasın ağlasın anam ağlasın 

çıkamadım yelek yeri düzünü
söylen babasını da satsın gızını
nurum eyy yavrım eyy       

15-Irmak

Irmağa suya vardım da
Bilmiyom neye vardım
Su değildi maksadımda
Yari de görmeye geldim.

Irmak susuz olur muda
Dibi de kumsuz olur mu
Senin gibi güzelin de
Başıda yarsız olur mu

İki de gayık yan yana da
Çekelim ilimana
Görsün düşmanlar çatlasın da
Saralım canı canana

İki de gayık yan yana da
Çekelim ilimana
Görsün düşmanlar çatlasın da
Saralım canı canana

  Uy Amman

Uy Amman yar Amman
Giderim böylesine
Uy Amman yar Amman
Gara göz mahlesine

Uy Amman yar Amman
Gara göz evde yohsa
Uy Amman yar Amman
Çıkalım yaylasına

Uy Amman yar Amman
Taşı attım tarlaya
Uy Amman yar Amman
Taş orada parlaya

Uy Amman yar Amman
Gız oğlanın yanında
Uy Amman yar Amman
Şapır şapır terleye

Uy Amman yar Amman
Elma attım davula
Uy Amman yar Amman
Vur davulcu davula
Vur davulcu davula

 

Madımak

Madımak bitti mola
Yolları duttu mola
Ela gözlü nazlı yar
Beni unuttu mola

Oy madımak madımak
Dönde biyo geri bak

Madımak oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
hoş olur benim gönlüm

Oy madımak madımak
Dönde biyo geri bak

Madımağın gurusu
Geçti güzel sürüsü
Sürüsünden fayda yoh
Yaktı beni birisi

Oy madımak madımak
Dönde biyo geri bak