ORTAKÖY İÇİN

MANİLERİMİZ

ORTAKÖY HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİ

MANİLER


1. taşı yastık ettim toprağı yorgan
vallaha usandım bu tatlı candan
ölünceye kadar vazgeçmem senden
çekemem ayrılık gel beri beri

2. ayrıldın yurdundan yanıyor için
ne söyleyim sana teselli için
tez yolla mektubun gözlerim yarim

3. güldür mevlam yüzümü güldür
ayrılık çaresi ne idi bildir
yardan ayrılalı tam yedi yıldır
çekemem ayrılık gelsene yarim


4. mani dedim dutdun mu
demeden unutdun mu
yolladığım ak gülü
sinende gurutdun mu

5. bağa iner ağlarım
gül destesi bağlarım
yarim senin derdinden
öleşde ağlarım

6. kollarında altın top
kurban olayım mektup
benden evvel varırsan
yarin gözleriden öp
7. pırıl pırıl pırıldıyo pulları
nazlı yar geliyomuş
açıl çorum yolları

8. çorum dan mı geldiniz
yoruldunuz öldünüz
birinize demiyom
hepiniz hoş geldiniz

9. boyun gökçektur yarim
senin gittiğin yollar
türlü çiçektür yarim

10. ortaköy’ün depesinde
guru guru budaklar
alışmış duramıyo
yari öpen dudaklar

11. beşliği sıra dizdim
elimi yardan üzdüm
üzmüyceydim elimi
köyün dilinden bezdim

12. çayda gıldım bi namaz
o da haka yaramaz
gençlerin ettiğini
Allah bile gınamaz

13. angara dağlarında
gül biter bağlarında
bende seni gözlüyom
güz gelme çağlarında

14. boğazında göy boncuk
o sana yakışmamış
evme sevdiğim evme
sevenler gavuşmamış

15. kolundaki saati
ver kurayım nazlı yar
geceler on üç saat
nasıl duram nazlı yar

15. Gidiyodum yoluma
Niye bahdın boyuma
Seni gurban ederim
Sülaleme soyuma


16. Hay güzeller güzeller
altına gül dizenler
yine nerden geliyon
soyu sopu güzeller

17. Ocakta gara tava
Kaynıyor dala dala
Gönüm güvercin olmuş
Gonmuyo daldan dala

18. Su gaynadırlar
Soğuğa yayladırlar
Benim bi tek yarimi
Döverek ağladırlar

19. Ocak başında similer
El değmaden iniler
Yari gurbette olan
Gulakları çiniler

20. Namaza galk gişi
Beni boşa gişi
Boşarsan şimdi boşa
Yine galırık gışa

21. Gayfeyi gavururlar
Bişmeden savururlar
Bunaşa köymüş
Sevmeden ayırırlar

22. Gayfe biştiği yerde
Bişip taştığı yerde
Güzel çirkin aranmaz
Gönül çoştuğu yerde

23. Ay gidiyo gidiyo
Mendilim el ediyo
Ne duruyon sevgilim
Gençlik elden gidiyo

24. Dallarına gar yağsa
Gızlar gocasız galsa
Oğlanlara yalvarsa

25. Bayram sabahı eller öpülür
Gara gözlerimden yaşlar dökülür
Gurbet elde galdım, boynum bükülür
Anneciğim bayramın mübarek olsun


26. Askerdeyim yasım var
mor püsküllü fesim var
yolla çavuş yarimi
yarimde havasım var

27. askere bak askere
goltuğunda teskere
Asger yinemi gelmiş
Garlı dağlar üstüne

28. Çayırda guzu otlar
Sarardı bütün otlar
Fazla inat edersen
Seni bi dayak paklar

29. madenis deste deste
Beni babandan iste
Eğer babam vermezse
Gır atını iyi besle

30. Angara evrilesi
Evrilip çevrilesi
Sana giden gelmiyo
Kökünden devrilesi

31. ata binen efendi
Cekedi kahverengi
Oturmuş elma satar
O da Femi Efendi

32. Bahçelerde hurmayım
Yeşil başlı turnayım
Başgasını seversem
Genliğime doymayım

33. Bu sevda beni gomuyo evde
Al sevdacı sevdanı
Belki dururum evde

34. Ahdı bıçağım ahdı
Zincirin beni yahdı
Zincirinde değilim
Oğlunuz bana galdı

35. Gelin gelin gürcü müsün
Garlı dağlar burcumusun
Gurban olam gücçük gelin
Sen kötünün harcımısın


36. Yine düştün gönüme
Her gönüme düştükçe
Gan damlıyo ömrüme

37. Ocakta gara tava
Yak altını gaynasın
Öte var guru gelin
Gemiklerin oynasın

38. Aşkın yolu bu mudur
Desti dolu su mudur
Tez gelirim demiştin
Tez gelişin bu mudur

39. sarıdın seçemiyom
Sevdim de gelemiyom
Sen benden geçtim emme
Ben senden geçemiyom

40. Çala çala çıhdım
Bir guru dala
Dal gırıldı ölürüm
Yarimi kimler ala

41. Nişanlımın adı Satık
Helkisi dolu gatıh
Bırakda gel gayrı
Dayanamıyom artık

42. sini tabakta zeytin
yarimin adı metin
kimselerde gözüm yok
sana varmak niyetim

43ocak başı gel beri
ben istemem berberi
traş etmiş kelleri
pis pis gakar elleri

44.su gelir aka aka
bendini yıka yıka
oturmuş ekmek edre
elini yaka yaka

45.yüce dağ başında ot bitmiş
goyun yayılsın diye
mevlam güzellik vermiş
gören bayılsın diye


46.bülbülü tutumda güle bağladım
bülbül efkar etti bende ağladım
kimselere aldanmazdım nazlı yar
nasıl etimde sana aldandım

47.dama cıhdım dam oynar
damarda gan oynar
elinoğlu benim neyim
görünce canım gaynar

48.bağa vardım üzüme
çıbıh değdi gözüme
çıbıh gözün kör olsun
yar göründü gözüme

49.çitinizden atlarım
dibine yımırtlarım
anası uykudayken
gızını gucaklarım

50.damdan düştüm gürpüdek
bi gız öptüm şirpidek
anası yanındaymış
yumruğu yedim gürpüdek

51.ince giyerim ince
pembe yakışır gence
insan bir hoş oluyor
sevdiğini görünce

52.gara gara böcekler
duvarları delecekler
sevmediğim oğlana
zorunan verecekler

53.gülüm gül eğmeyinen
gül boyun eymeyinen
adam yare küser mi
gardeşi dövmeyinen

54.vur destiyi gümlesin
aşık olan dinlesin
sevdiğini alamayan
hiç evlendim demesin


55.gayalar yılan olsa
derdimi bilen olsa
yıkarım dağlar seni
yarim yanımda olsa

56.garamıhın alına
guş mu gonar dalına
bülbül güle hasret
bende nazlı yarime

57.tabakası aynalı
şu oğlana varmalı
oğlan bek güzel emme
anası olmamalı

58.ne bilem geldiğini
topluğu deldiğini
bana mı gahrediyon
Ayazda galdığını

59. Teyyare hızlı gider
Üstü yıldızlı gider
Yari gurbette olanın
Mektubu hızlı gider

60. Çıktım kar kütüğüne
Delmenin yırtığına
Adama meyilmi verir
Sokağın sürtüğüne

61. Ceviz dibi yurdumuz
Yine halay gurdunuz
Al delmeli yarimi
Bana çokmu gördünüz

62. Denizde yalımıyım
Oğlan ben delimiyim
Sen bana dünür olsan
Ben sana varırmıyım

63. Çayın öte yüzüne
Ceylan otlar dizimde
Ben yarimi tanırım
Çifte ben var yüzünde

64. yazı yazdın satıra
ölüm geldi hatıra
kendim ölür gidersem
manilerim size hatıra
hayat bir gemidir yoktur dümeni
Maniler okundukça hatırlasın beni

65. Mani demeye geldim
Kaymak yemeye geldim
Muradım kaymak değil
Yari görmeye deldim

66. Gızım satı deyi
Saati getir deyi
Oturmuşda ağlıyo
Nişanlım kötü deyi

67. Defimin alamanı
Tanımadım geleni
Acep nire goyarlar
Sevda ile öleni

68. Örgüyü örmek uçün
Örük öğrenmek uçün
Mehlemizden yar sevdim
Her sabah görmek için

70. Aç kapıyı yar gelsin
Deste deste gül gelsin
Benim sevdiğim yar
Gündüz değil gece gelsin

71. Al önlüğüm sandıkta
Ben galdım garanlıkta
Yarim yiğit olursa
Yatarım samanlıkta

72. Mehmet adlı yarim
Adı bek datlı yarim
Kuru üzüm fındık içi
Ondanda datlı yarim

73.Yazı yazdım yazıdı
galemim kiraz idi
Yazacağım çocuğu
Mürekkebim azıdı

74. Şu dağlar omluyaydı
Yaprağı somluyaydı
Ölüm Allah’ın emri
Ayrılık omluyaydı

75. Manici başıyım ben
Cevahir daşıyım ben
Yar derdini anatmış
Yarin sırdaşıyım ben

76. Gül ektim evlek evlek
Dadandı gara lalek
Ektim gittim her biçtim
Gomadı gahpe felek

77. Gül güle gidelim
Alem bile gidelim
Sen yağmur ol ben bulut
Ese yağa gidelim

78. Çatak ceviz yarıldı
anam ba na darıldı
darılırsa darılsın
el kızıdır sarıldı

79.bulguru kaynatırlar
sokuya yayladırlar
benim birtek yarimi
döverek ağlatırlar

80.at olurda tepmez mi
yar olurda öpmez mi
yarin öptüğü yerde
mor menekşe bitmez mi

81.eli erikli yarim
şalı yelekli yarim
bizim bağı yol etmiş
demir bilekli yarim

82.al elmanın birisi
geçti güzel sürüsü
sürüsünden fayda yok
yaktı beni birisi

83.mektup yazdım acele
al eline hecele
bu mektubun aynısı,
sok koynuna gecele

84.defim delik ötmüyor
efkar benden gitmiyor
şu yarin eyaptığinı
çoçuk bile etmiyo

86. mercimek kilo kilo
ölçerim sile sile
yarim sapdan geliyor
terini sile sile

87.tabancamın bağları
duman almış dağları
yar yüklenmiş yükünü
kaba kışlak çağları

88.ay dağlar ayazlanır
gün doğar beyazlanır
seni zalimin gızı
yine bana nazlanoyo

89. git yarim şirin görün
kar şapkayı bürün
ben buldum ayarımı
sen ortaklıkta sürün

90.ben varam köyümüze
vebalim boynunuza
ya bana bir yar bulun
ya alın koynunuza

91.çıktım kar kütüğüne
delmenin yırtığına
adam meyilmi verir
sokağın sürtüğüne

92.gidiyorum ırmağa
söğüt dalı kırmaya
altın yüzük yaptırdım
şu kınalı parmağa

93.çeşme suyu durulsun
su başında buluşsun
suya giden gelinin
su testisi kırılsın

94. karpuz kestim su imiş
benim kader bu imiş
ellere yazı yazmış
bana gelmiş uyumuş.