ORTAKÖY İÇİN

EKONOMİK DURUM


TARIM VE HAYVANCILIK
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın %80'ine yakını tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım arazisi 14.560 ha. Dır. Bunun %6'sı sulanabilir, %94'ü kuraktır. Belli başlı tarım ürünleri, buğday,arpa,fiğ,nohut,şeker pancarı, mercimek, çeltik, haşhaştır. 2003 verilerine göre, ilçeye ve köylerde 60 bin dekar buğday, 34 bin dekar arpa,8 bin dekar haşhaş, 20 bin dekar nohut,1000 dekar mercimek, 4 bin dekar şeker pancarı, 3 bin dekar soğan ekimi yapıldığı anlaşılmaktadır. Üretilen bu ürünler, çevre il ve ilçelerde pazarlanmakta, bir kısmı da evde tüketilmektedir. Bağcılıkta ilçede önemli bir tarım faaliyetidir. Bal üzüm diye adlandırılan sofralık ve pekmezlik üzüm yetiştirilmektedir. Fakat ilçe genelinde bunların ticaret yapılmamakta, genellikle üzümler yazın yenmekte yada pekmez yapılmaktadır. İlçede büyükbaş hayvan sayısı 5.845, küçükbaş hayvan sayısı 5.230 dur. İlçede hayvancılık 1995lerde bile temelde aile tüketimini karşılamaya yönelik geleneksel yapısını sürdürmektedir. Hayvan ürünleri aile içinde tüketildikten sonra kalanı yerel pazarlarda satılır. Hayvanlar çevre arazilerinde otlatılmaktır, kışında ağıllarda besiye alınmaktadır. İlçede arıcılık yapanlarda bulunmaktadır. Fakat arıcılık çok eskiden beri yapıla gelen bir faaliyet olmasına karşılık büyük bir ilerleme kaydedilmemiştir.

SANAYİ KURULUŞLAARI
Ortaköy nüfusu az, fazla gelişmemiş, kırsal karakterli bir ilçedir. Sanayi faaliyetleri ilçede yeterli düzeyde değildir. İlçede modern sanayi kuruluşu yoktur. Atölye tipi sanayi, ilkel imalat ve ev imalathaneleri bulunmaktadır. Un değirmenleri (4 adet), araba tamirhaneleri (5 adet), marangozhaneler(2 adet), ayakkabı tamirhaneleri(1 adet) birer adet taş ve kum ocakları atölye tipi sanayiye örnektirler. İlkel imalatta ise, kadınların tezgahlarında dokuduğu kilimleri,ördükleri çorapları, çantaları örnek verebiliriz. Bu faaliyet türünde ticari amaç güdülmemektedir.