ORTAKÖY İÇİN

COĞRAFİ ÖZELLİKLER


Ortaköy , Çorum ilinin 53 Km. güneydoğusunda bir ilçe merkezidir. Yöre; Çorum, Amasya ve Yozgat illerinin sınırlarının kesiştiği sahada bulunmaktadır. İlçe , Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Karadeniz dağlarının güneyinde bulunan ve Anadolunun Kafkasya yönünden bir giriş yolu olan Kelkit vadisinin sonunda yer alır. Doğusunda Amasya güneybatısında Yozgat bulunmaktadır.

Yöre 40' 11¨ 38¨ ve 40° 27' 21¨ kuzey enlemleri ile 35° 03' 47¨ ve 35° 35' 01¨ doğu boylamları arasında bulunmaktadır. İlçe orta Karadeniz bölgesiyle İçanadolu bölgesi arasında kalan geçiş bölgesinde bulunmaktadır. İlçede Karadeniz iklimi ile karasal iklim hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. İlçe sınırları içerisinde kısa mesafede değişen, birbirinden farklılık gösteren değişik iklim özellikleri görülür. Örneğin ilçe merkezinde yıllık ortalama 455 mm. Yağış görülürken, çevredeki orta yükseklikteki dağlarda 500-550 mm. Yağış görülmektedir. Aynı şekilde kışın ilçe merkezinde az miktarda kar varken, ilçenin 15 km. batısında bulunan yaylacık ve fındıklı köylerinde kardan yollar kapanmış durumda olmaktadır. İlçenin 10 km. doğusunda bulunan Senemoğlu köyü civarında ise tarlalar sürülmektedir.

İlçe merkezinde yıllık ortalama sıcaklık 10.8°C dir . Yörede ortalama sıcaklığın en düşük olduğu ay 0.8 °C ile ocak ayı, en yüksek olduğu ay ise 20.4 °C ile ağustos ayıdır.

İlçenin genelinde arazi yapısı engebeli ve dağlıktır. Ortaköy kuzey, güney ve batı yönlerinden dağlarla çevrilidir. En yüksek nokta batı ve kuzey yönünde kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu uzanan Karadağ kütlesi üzerindeki Mundar gölbaşı tepesi oluşturur. İlçenin güneyinde kıran dağları, bir km. kuzeyinde ise çal dağlık kütlesi bulunmaktadır.

Yörenin bulunduğu plato alanı son derece sık bir vadi, ağı ile parçalanmış durumdadır. Oldukça dalgalı olan bu plato akarsular ve tali kolları ile çok fazla parçalanmıştır.

İlçenin en yüksek rakımı 800 metre olup, yüz ölçümü 238 km² dir . İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği ise 700 metredir. Fığla tepesi 1081 m. Gündoğdu Dağının en üst zirvesi ise 1383 m. yüksekliktedir.

Ortaköy ilçesindeki iklim farklılıkları, bitki örtüsünü de çeşitlendirmektedir. İlçe çevresinin orta yükseklikteki dağlarla çevrili olmasından dolayı; Ortaköy, Karahacip,Aşdavul beldesi ile Senemoğlu ve Büyükkışla köyleri çevresinde yağış azdır. Bu nedenle bu çevrenin bitki örtüsü bozkırdır. İlkbahar yağışlarıyla birlikte bu bozkır alanlarında, çoban çantası gibi kısa ömürlü ,deve dikeni köy göçüren dikeni, çakır dikeni, kangal otu, yavşan otu ve geven gibi çok yıllık bitliler görülür. İlçenin çevresindeki dağlık alanlarda, yükselti ve buna bağlı olarak yağışın artmasıyla, meşe ve çam ormanları görülür. Eskiden yöre tamamıyla ormanlıkken, 1950 lerden sonra tarla açmak ve odun temini için bu ormanlık alanlar tahrip edilmiştir.
amaç güdülmemektedir.