Bu Karede 86 çocuk 5 yetişkin kişi bulunmaktadır.
Fotograf Arşivi. Turhan UTKU.1973.Genel Seçimleri Çorum MSP. Milletvekili.
fotograftakiler.Oturanlar Kuçağında çocuk bulunan Öğretmen Seyfi UTKU.-Öğretmen Recep TANKAYA.